HomeFinančna podpora evropske unije - DETA&CO

1. P4D React EU

Podjetje DETA & CO. d.o.o.je na javnem razpisu P4D React EU–Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja Deta & Co. d.o.o.! Preko digitalne transformacije želimo povečati učinkovitost podjetja in izboljšati naslednja področja:
1. Izkušnja kupca
2. Podatkovna strategija
3. Procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli
4. Strategija razvoja digitalnih kadrov
5. Kibernetska varnost
6. Industrija 4.0.

Digitalna transformacija bo omogočila digitalizacijo poslovnih procesov in s tem dodatno izboljšano kvaliteto in inovativnost naših storitev. Vključeni so vsi poslovni oddelki v podjetju in zaposleni, ki bodo tekom izvedbe projekta pridobivali digitalne kompetence, s čimer želimo v podjetju dvigniti digitalno kulturo. Vse aktivnosti v sklopu projekta bodo izboljšale produktivnost zaposlenih, prilagodljivost podjetja na nepredvidene situacije kot je epidemija in vplivale na snovno in energetsko
učinkovitost podjetja Deta & Co.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo Covid – 19.
www.eu-skladi.si

2. Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Deta&Co d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

         

3. Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Operacija “Razvoj novih trajnostnih sistemov vrat – TSV” je sofinancirana preko javnega razpisa “Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj
novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti”. S projektom TSV se odzivamo na problematiko protipožarnosti vrat in
nosilnosti okvirov pri lesenih vratih s skritim podbojem in odgovarjamo na zahteve uporabnikov in kupcev, ki iščejo visoko kvalitetne rešitve za protipožarna vrata in
vrata s skritim podbojem v enakem dizajnu.

Cilji in pričakovani učinki izvedbenega projekta:
1. izdelati in validirati izdelek požarnih vrat, ki zagotavlja pričakovane tehnične karakteristike glede nosilnosti, protipožarnosti in designa;
2. izdelati končno tehnično dokumentacijo protipožarnih vrat in izdelati tehnična navodila vključno z izdelavo in montažo;
3. izdelati prvi prototip skritega podboja in interno testirati; 4. pripraviti marketinški material in ponudbo za požarna vrata (katalog, cenik, navodila za montažo);
5. pripraviti kalkulacije in vsebino ponudbe za vrata s skritim podbojem;
6. sodelovati pri večjih projektih, kjer kupci želijo celovito ponudbo (za požarna vrata in vrata s skritim podbojem) in
7. ponuditi nove rešitve vrat na vsaj 3 izvoznih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

           

DETA&CO

V podjetju DETA&CO se ukvarjamo z izdelavo parketa in notranjih vrat od leta 1997. S proizvodnjo na visokem tehnološkem nivoju, zagotavljamo estetsko dovršene ter visoko kakovostne izdelke, ki so prijazni tako za uporabnika kot tudi okolje.
Delovni čas
Proizvodni obrat - Ribnica

Pon – Pet: 7.00 – 14.00
Sob: odprto ob predhodni najavi

Salon - Ljubljana

Odprto ob predhodni najavi

Tel:041 478 547
©2020 Deta&co. d.o.o. vse pravice pridržane.